Decanendag 2018

De samenleving is volop in beweging. Als het goed is, beweegt het onderwijs steeds mee om jongeren de kans te geven hun talent zo maximaal mogelijk te ontplooien en zich te ontwikkelen tot zelfstandige burgers. Dan sluiten vmbo en mbo naadloos op elkaar aan en is iedereen snel op de juiste plek. Dat vraagt om samenwerking. Doen we dat voldoende? Laten we kansen liggen?

Samen optrekken betekent elkaar ontmoeten. Dat doen we de hele ochtend, om te spreken over belangrijke thema’s en ervaringen uit te wisselen.
We beginnen met een forum waarin bestuurders uit het primair en voortgezet onderwijs, CvB-leden uit het Friese mbo, studenten en leerlingen in wisselende samenstelling aan tafel zitten. Ook naar uw mening wordt gevraagd.

Hebben jongeren ongelijke kansen door vroege selectie in het onderwijs? Nemen we de route van vmbo-t naar hbo via het mbo voldoende serieus? Aan de hand van een aantal prikkelende stellingen gaan we onder leiding van journalist Gerrit Hofstra kijken of we elkaar kunnen ‘vinden’ en wellicht tot nieuwe inzichten kunnen komen.

Hierna kunt u zelf een keuze maken uit de workshops die wij aanbieden in twee rondes:

  • Een nieuw jaar toelatingsrecht
  • Leerwerkplein Campus Middelsee
  • Ervaar en laat je inspireren door de Yacht Builders Academy
  • 21e eeuwse vaardigheden-spel
  • Brede vorming
  • Excelleren, kun je dat leren?

Rond 13 uur sluiten we af met een gezamenlijke lunch. Uiteraard liggen hierna de nieuwe informatiepakketten van de drie mbo-scholen voor u klaar bij de ingang.

We zien u graag op donderdag 22 november.

Met vriendelijke groet,

Hilda Bosma, Nordwin College
Saskia IJszenga, Friesland College
Jelma Dekker, ROC Friese Poort