Workshops

Een jaar nieuw toelatingsrecht
Nordwin College, Friesland College en ROC Friese Poort

Vorig schooljaar is de Wet op het toelatingsrecht mbo in werking getreden. In deze workshop willen we met elkaar bekijken wat de gevolgen zijn geweest voor het mbo en het vmbo.
Vanuit die ervaringen hopen we ook tips te krijgen voor verbetering van het proces. Hoofdonderwerpen zijn: aanmelding uiterlijk 1 april, numerus fixus en loting, verplichte intake activiteiten en effecten op studiekeuze voor en na de start in het mbo.

Leerwerkplein Campus Middelsee
Harry Hoefakker en Jellie Smit, CSG Ulbe van Houten, St.-Annaparochie

Het leerwerkplein is een onderdeel van de campus Middelsee dat heel nauw samenwerkt met bedrijven, verenigingen en instellingen uit de regio. Door de samenwerking met de regio ontstaat een moderne, dynamische en inspirerende school die een centrale rol inneemt in de samenleving. De kennis en vaardigheden die de leerlingen op school leren middels het onderwijsprogramma van het Leerwerkplein worden door samenwerking met bedrijven en instellingen toegepast in de regio; daardoor wordt het leren “echter” en betekenisvoller. Ontdek wat dit voor jouw school kan betekenen.

Ervaar en laat je inspireren door de Yacht Builders Academy
Meine Scheweer en Stéphennie Groen, Yacht Builders Academy/Friese Poort

Tijdens de workshop vertellen we eerst kort wat we met het YBA programma willen bereiken, wat er allemaal bij komt kijken, hoe we dit proberen te doen en wat het resultaat kan zijn.

Vervolgens gaan de deelnemers in groepjes aan de hand van een opdracht gezamenlijk aan de slag en ervaren zij hoe het is om vanuit een Publiek Privaatrechtelijk Samenwerkingsverband(PPS) te werken.

21e eeuwse vaardigheden-spel
Nordwin College

Nordwin College MBO 3&4 heeft sinds twee jaar een loopbaanlijn voor alle studenten in ieder leerjaar. De loopbaanlijn bestaat uit drie individuele loopbaangesprekken per jaar, een stagebezoek en loopbaancoachlessen waarin studenten groepsgewijs werken aan de 21th century skills. De ontwikkeling die de student doormaakt wordt opgeslagen in het (digitale) portfolio.

In de workshop gaan we kort in op de loopbaanlijn en het instrumentarium dat Nordwin College hierbij gebruikt. De focus van de workshop ligt echter op het met elkaar spelen van het spel van de 21ste eeuwse vaardigheden.

De workshop is praktisch en dynamisch en geschikt voor vmbo-en mbo-mentoren/coaches.

Brede vorming
ROC Friese Poort

Wat is Brede Vorming? Hoe maak je gebruik van Brede Vorming in het mbo? Is het mbo wel een geschikte plek voor Brede Vorming? Zoek samen met Jan Twilt en Sovel Vos naar antwoorden tijdens de werksessie “Brede Vorming in het mbo”.

Excelleren, kun je dat leren?
Friesland College

Iedereen kent de uitspraak ‘ jong geleerd is oud gedaan’. Dit slaat vooral op een manier van denken en doen: dat wat we ons al op heel jonge leeftijd eigen hebben gemaakt en in onze vezels is gaan zitten. Wat zou het mooi zijn als onze leerlingen, studenten en docenten excelleren in hun vezels krijgen en hebben.

In deze workshop willen we verkennen wat het begrip excelleren oproept en delen hoe wij dit begrip het op het Friesland College invulling geven, om vervolgens te bedenken hoe we daarin samen kunnen optrekken, zodat de leerling en de studenten in een vloeiende lijn leert en excelleert en dit -al jong geleerd- in de vezels gaat zitten.