Aangepast voorlichtingsaanbod

Om zoveel mogelijk potentiële studenten ook in deze tijd de kans te geven om zich te oriënteren op de opleidingen van het Fries mbo, hebben we ons voorlichtingsaanbod aangepast.

Op deze pagina is het aanbod vanuit het Fries mbo opgenomen. Daarnaast vullen de mbo-scholen dit aan met eigen activiteiten en maatwerk. Hierover communiceren de mbo-scholen apart met de VO-scholen.

Wat kun je de komende maanden van ons verwachten?

Voorlichtingen op VO-scholen
Voorlichtingen op VO-scholen kunnen in overleg gewoon doorgaan. Onze voorlichters houden zich aan de geldende RIVM-maatregelen. Dit betekent dat zij te allen tijde 1,5 meter afstand houden ten aanzien van anderen en waar nodig in looproutes een mondkapje dragen. Het is de verantwoordelijk van de scholen om de 1,5 meter maatregel te kunnen garanderen voor onze voorlichters.

Online presentaties
Omdat niet alle scholen voor een fysieke voorlichting zullen kiezen, zorgen we voor:

  • online presentaties per opleidingscluster/richting
  • een algemene online presentatie over studeren in het mbo

Vanuit de mbo-scholen volgt nog bericht wanneer dit online staat.

Online voorlichtingsmateriaal
Daarnaast zullen de Friese mbo’s hun online aanbod zodanig optimaliseren, dat leerlingen toegang hebben tot alle informatie die zij nodig hebben om zich voor te bereiden op de Open Week/Open Dag en het vinden van een passende mbo-opleiding. Dit online aanbod zal per mbo-school verschillend zijn. Elke mbo-school communiceert apart over het eigen aanbod.

Op de site van het Fries mbo (www.friesmbo.nl) komen linkjes te staan naar de aanbodpagina’s van de drie mbo-scholen.

Open Week in november
De oorspronkelijke Open Dag van ROC Friese Poort en Friesland College wordt verspreid over een hele week, zodat zoveel mogelijk leerlingen (met éénouder/begeleider) op de locaties kunnen worden ontvangen. Tijdens deze Open Week doorlopen leerlingen in kleine groepjes een programma van een uur. De invulling van dit programma is per mbo-instelling verschillend. Nordwin College biedt één Open Dag aan. De data staan onder deze tekst.

Vooraf aanmelden voor de Open Week/Dag is verplicht. Wil je je leerlingen hiervan op de hoogte brengen?

Nordwin College : Open Dag 24 november 2020
ROC Friese Poort : Open Week van maandag 16 t/m donderdag 19 november 2020
Friesland College : Open Week van maandag 16 t/m vrijdag 20 november 2020

Open Week/Dag in januari
Ook in januari bieden we een Open Week/Dag aan. We gaan vooralsnog uit van dezelfde opzet als in november. Wanneer na evaluatie van de Open Week/Dag in november blijkt dat aanpassingen gewenst en haalbaar zijn, nemen we dit mee in de voorbereidingen voor januari.

Nordwin College : Open Dag 29 januari 2021
ROC Friese Poort : Open Week van maandag 25 t/m vrijdag 29 januari 2021
Friesland College : Open Week van maandag 25 t/m vrijdag 29 januari 2021

Focus op 4e jaars
Omdat er door de coronamaatregelen letterlijk minder ruimte en mogelijkheden zijn, focussen we ons met het fysieke aanbod (fysieke voorlichtingen en Open Week/Dag) op de 4e-jaars leerlingen. Daar staat tegenover dat ons online aanbod voor iedereen toegankelijk is.

Onder voorbehoud
De fysieke voorlichtingsactiviteiten bieden we onder voorbehoud aan. Wanneer er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen als gevolg van het coronavirus, volgen wij de richtlijnen van het RIVM. Hierover zullen we tijdig communiceren met de VO-scholen.