Informatie voor decanen
Op deze pagina is het aanbod van het Fries mbo opgenomen. De mbo-scholen vullen dit aan met eigen activiteiten en maatwerk. Hierover communiceren de mbo-scholen apart met de VO-scholen.

Om zoveel mogelijk leerlingen ook in deze tijd de kans te geven om zich te oriënteren op de opleidingen van het Fries mbo, hebben we ons voorlichtingsaanbod aangepast.

Voorlichtingen op VO-scholen
Voorlichtingen op VO-scholen kunnen in overleg gewoon doorgaan. Onze voorlichters houden zich aan de geldende RIVM-maatregelen. Dit betekent dat zij te allen tijde 1,5 meter afstand houden ten aanzien van anderen en waar nodig in looproutes een mondkapje dragen. Het is de verantwoordelijk van de scholen om de 1,5 meter maatregel te kunnen garanderen voor onze voorlichters. Ook zijn er mogelijkheden om de voorlichting online vorm te geven.

Online presentaties
Omdat niet alle scholen voor een fysieke voorlichting zullen kiezen, zorgen we voor:

  • online presentaties per opleidingscluster/richting
  • een algemene online presentatie over studeren in het mbo

Vanuit het Fries mbo volgt bericht wanneer dit online staat.

Online voorlichtingsmateriaal
Daarnaast zullen de Friese mbo’s hun online aanbod zodanig optimaliseren, dat leerlingen toegang hebben tot alle informatie die zij nodig hebben om zich voor te bereiden op de Open Week/Open Dag en het vinden van een passende mbo-opleiding. Dit online aanbod zal per mbo-school verschillend zijn. Elke mbo-school communiceert apart over het eigen aanbod.

Open Week/Open Dag in november
Door de aangescherpte maatregelen van het kabinet omtrent het Coronavirus hebben we besloten om de fysieke Open week te veranderen in een online Open week. Uw leerlingen kunnen zich aanmelden voor webinars over (een bundeling van) opleidingen en tijdens het webinar vragen stellen via de chat. De Open dag van het Nordwin College blijft een fysieke Open Dag waarbij vooraf aanmelden verplicht is.

  • Nordwin College: Open Dag 24 november 2020
  • ROC Friese Poort: Online Open Week van maandag 16 t/m donderdag 19 november 2020
  • Friesland College: Online Open Week van maandag 16 t/m vrijdag 20 november 2020

Open Week/Open Dag in januari

Ook in januari bieden we een Open Week/Dag aan. We gaan er vooralsnog van uit dat leerlingen dan weer fysiek onze scholen kunnen bezoeken.

  • Nordwin College: Open Dag 29 januari 2021
  • ROC Friese Poort: Open Week van maandag 25 t/m vrijdag 29 januari 2021
  • Friesland College: Open Week van maandag 25 t/m vrijdag 29 januari 2021

Focus op 4e jaars
Omdat er door de coronamaatregelen letterlijk minder ruimte en mogelijkheden zijn, focussen we ons met het fysieke aanbod op de 4e-jaars leerlingen. Daar staat tegenover dat ons online aanbod voor iedereen toegankelijk is.

Onder voorbehoud
De fysieke voorlichtingsactiviteiten bieden we onder voorbehoud aan. Wanneer er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen als gevolg van het coronavirus, volgen wij de richtlijnen van het RIVM. Hierover zullen we tijdig communiceren.