Workshops

Internationalisering

ROC Friese Poort, Friesland College, Nordwin College

“We may have all come on different ships, but we’re in the same boat now.” (Martin Luther King Jr.)

Internationale competenties, zoals leren omgaan met culturele verschillen én een rol van betekenis spelen in wereldwijde vraagstukken, wordt voor jongeren de komende jaren alleen maar belangrijker. Hoe bereiden Friesland College, ROC Friese Poort en Nordwin College studenten voor op de snel veranderende samenleving en globaliserende arbeidsmarkt?

Check in bij deze workshop en onze studenten vertellen het zelf!

Workshop Skills The finals 4-6 maart 2020

WorldSkills Netherlands

In 2020 is Leeuwarden drie dagen lang het centrum van talentvol vakmanschap. Tijdens de 5e editie van de landelijke finale Skills The Finals gaan zo’n 1000 finalisten uit het (v)mbo de strijd met elkaar aan in ruim 50 beroepenfinales en 10 vakrichtingen. Daarbij draait het om presteren in vakmanschap: wie wordt de beste van Nederland in zijn of haar vakgebied. Maar wat is nou eigenlijk het belang van meedoen aan dit soort wedstrijden? Helpt het een leerling/ student om de eigen talenten verder te ontwikkelen of misschien wel te ontdekken?  Wie kan het u beter vertellen dan de organisator van de finales: WorldSkills Netherlands.

Expertisepunt LOB

Jeanine IJtsma

Welke landelijke ontwikkelingen zijn er op het gebied van Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) voor het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs? Welke invloed heeft dit op regionaal niveau en welke rol kunt u daarin gaan spelen? En hoe kan het Expertisepunt LOB uw school en u als decaan ondersteunen en faciliteren?

Een informatieve workshop over LOB op het vo en mbo!

Eerste hulp bij het begeleiden van jongeren

André Saris en Erik de Breij

Soms lopen jongeren tegen problemen aan die ze niet (helemaal) zelf kunnen oplossen. Dat kunnen kleine problemen zijn, maar ook grote. Ze hebben steeds meer psychische klachten zoals een burn-out, concentratieproblemen en angstaanvallen. Docenten zien het aantal leerlingen en studenten met problemen toenemen. Dat komt o.a. doordat er meer jongeren door passend onderwijs in het reguliere onderwijs blijven zitten. De vraag is: hoe signaleren we problemen in een vroeg stadium en hoe kunnen we hier het beste mee omgaan? Eigenaar van ‘Het Buro Saris’ André Saris en psycholoog Erik de Breij begeleiden deze workshop met prikkelende stellingen. Het doel is om u als docent/decaan meer inzicht te geven in hoe om te gaan met de problematiek en u praktische tips mee te geven.

Communicatie tussen vo en mbo

ROC Friese Poort, Friesland College, Nordwin College

Het hele jaar door zijn er contactmomenten tussen het mbo en het vo: er zijn decanendagen en er zijn grote gezamenlijke voorlichtingen. De drie mbo’s hebben daarnaast hun eigen contacten met de vo-scholen. Dat varieert van bezoeken door vaste contactpersonen tot activiteiten op de roc’s voor leerlingen uit het 2e, 3e of 4e jaar.

In deze workshop willen we op een brainstormachtige manier zicht krijgen op wat de decaan nodig heeft om de leerling goed te begeleiden naar het mbo in de breedste zin, dus op het gebied van informatievoorziening, communicatiemomenten en voorlichtingsactiviteiten.